Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός σε 12 Ερωτήσεις

1.- ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ;
2.- ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ;
3.- ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;
4.- ΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ;
5.- ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ;
6.- ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ;
7.- ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ;
8.- ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ;
9.- ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ;
10.- ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ, ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ;
11.- Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ;
12.- ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΠΙΠΤΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ;
© 2017 Eny Law Firm